KOSTEN

Dit omvat alle uitgaven die door het kantoor worden gemaakte ten behoeve van uw dossier zoals 
griffierechten, secretariaatskosten, verplaatsingskosten, etc...
Met uitzondering van de variabele kosten, worden deze aangerekend aan vaste tarieven.

 

ERELOON

Dit betreft de vergoedingen voor de prestaties van de advocaat zoals het onderhandelen,
het opstellen van een dagvaarding, verzoekschrift of besluiten, het pleiten, etc...
In regel worden deze aan een vast uurtarief berekend.

 

BTW

Vanaf 1 Januari 2014 is er BTW aan 21% verschuldigd op alle staten van ereloon en kosten die na deze datum worden betaald.

 

PROVISIE

Dit zijn voorschotten begroot op basis van de te verwachten kosten en prestaties.
In de loop van de procedure worden eventuele bijkomende provisies gevraagd dewelke bij de eindafrekening in mindering worden gebracht. 
Op deze manier spreidt u uw betaling over de ganse duur van de procedure.

Voor informatie of advies zonder verdere juridische stappen betaald u forfaitair 50 euro.